نقش گاز در تولید سرمای یخچال<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-01cfa4401bf62' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='287' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

نقش گاز در تولید سرمای یخچال

مقدمه-نقش گاز در تولید سرمای یخچال یخچال فریزر یکی از پر مصرف ترین لوازم خانگی است. در هر خانه ای حتماً یک یخچال وجود دارد. سپری کردن یک روز گرم بدون نوشیدن آب سرد واقعاً غیر قابل وصف است. در واقع یکی از وظایف مهم یخچال سرد نگه داشتن مواد غذایی است. تا بتوانیم مواد […]

دلایل خرابی مایکروویو و تعمیر آن<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-501180eaf4c06' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='216' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

تعمیر مایکروو- علل خرابی مایکروویو-تعمیر مایکروویو در کرج

مقدمه-دلایل خرابی مایکروویو انسان های عصر حاضر به دلیل مشغله کاری زیاد، نیاز به لوازمی دارند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن بیشترین بازخورد را داشته باشند. یکی از پر زحمت ترین کارهای روزانه، درست کردن غذا است. امروزه اکثر خانم ها شاغل هستند و باید بعد از یک روز کاری خسته کننده مشغول آشپزی […]