دلایل خرابی مایکروویو و تعمیر آن<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-647aa098ff76d' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='216' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

تعمیر مایکروو- علل خرابی مایکروویو-تعمیر مایکروویو در کرج

مقدمه-دلایل خرابی مایکروویو انسان های عصر حاضر به دلیل مشغله کاری زیاد، نیاز به لوازمی دارند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن بیشترین بازخورد را داشته باشند. یکی از پر زحمت ترین کارهای روزانه، درست کردن غذا است. امروزه اکثر خانم ها شاغل هستند و باید بعد از یک روز کاری خسته کننده مشغول آشپزی […]

مایکروویو Microwaves<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-04aac6718687a' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='178' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' data-cpt='posts' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

مایکروویو , ماکروویو , ماکروفر , تعمیر مایکروویو , تعمیر ماکروویو , تعمیر ماکروفر

امواج – مایکروویو  چیست ؟ نور  مخفی امواج الکترو مغناطیسی هستند  دارای فرکانس بالا هستند طول امواج آنها کوتاه میباشد تمام امواج  رادیویی, مادون قرمز, ماهواره, موبایل از نوع امواج الکترومغناطسی هستند. تفاوت آنها در فرکانس و اشعه های امواج ماکروویو پس از برخورد با مواد انعکاس پیدا میکنند  و جذب آن میشوند این امواج […]